TANGGAP WACANA ( PIDATO)

ASSALAMUALLAIKUM…

Sugeng Injing bocah-bocah kelas 9, ,….

Piye kabare…, Alhamdulillah apik yaaa…

Dina iki materi sing arep dak wulangange yaiku ngenani  “TANGGAP WACANA”.

Kanggo miwiti pasinaunan dina iki ayo padha dedungan supaya ilmu ing dina iki bisa nduweni manfaat kanggo kita sedaya, lan muga-muga kowe kabeh bisa mangerti . Aminnn

Bismillah…

TANGGAP WACANA (PIDATO)

pidato dalam bahasa Jawa disebut /Tanggap wacana /sesorah. Pidato bahasa Jawa biasanya disampaikan ketika sebagian besar pendengar atau audiensnya adalah orang Jawa.

Dalam kebudayaan Jawa, istilah pidato dinamakan sesorah yang memiliki arti menyampaikan gagasan atau pendapat di depan banyak orang dengan tujuan tertentu

Pidato dalam Bahasa Jawa dan contoh nya

1.Tegese Tanggap wacana

Pidhato yaiku omongan/ucapan kang ditata kanthi apik lan disampekake marang wong liya. Pidhato minangka salah sawijine ketrampilan lisan kanggo ngungkapake isine pikiran, perasaan, gagasan, warta lan liya-liyane.

2. Tujuan Tanggap wacana

Pidhato umume duweni tujuan kaya ing ngisor kasebat :

      a. Nyedhiyani informasi, yaiku nyedhiyani pangerten informasi kanggon pamireng / pamiyarsa.

      b. Persuasif / ngajak, yaiku mengaruhi pamireng/pamiyarsa kanggo nindakake saran utawa propaganda pidhato ditulis dening penulis pidhato.

     c. Hiburan utawa rekreasi, yaiku ndadekake wong liya seneng karo pidhato, saingga bisa ndadekake pidhato kang di sampeake bisa marem.

 

3. Jenis-jenis Pidato Adhedhasar

 • Pidhato pembukaan, yaiku pidhato ringkes kang disampekake pembawa acara utama MC.
 • Pidhato pengarahan, yaiku pidhato kanggo ngarahake sawijine kagiyatan.
 • Pidhato sambutan, yaiku pidhato kang disampekake ing sawijine adicara tartamtu, kanthi wektu kang mung sadhela, amarga sing menehi sambutan ora mung wong siji.
 • Pidhato peresmian, yaiku pidhato kang dilakokake dining wong kang dueni pangaribowo kanggo ngresmekake samu barang.
 • Pidhato laporan, yaiku pidhato kang isine ngelaporake sawijining tugas utowo kegiatan.
 • Pidhato pertanggung jawaban, yaiku pidhato kang isine sawijine laporan pertanggung jawaban tugas utama/kagiyatan.
 • Ngucapake salam pambuka lan salam pirsawan;
 • Nyampeake pambuka biasane disampeake kanggo ngucapake matur nuwun, utawa ekpresi saka kasenengan, utawa sukur;
 • Nyampeake isi pidhato sing pocapan ing basa Jawa iku apik lan bener lan nggunakake gaya basa menarik;
 • Nyampeake kesimpulan saka isi wicara supaya gampang eling dening pirsawan;
 • Nyampeake pangarep-arep sing ngandhut saran utawa uleman menyang pirsawan kanggo ngleksanakake isi wicara; lan
 • Nutup Salam.

KANGGO LUWEH MANGERTENI MATERI KASEBUT, COBA KLIK UGA WACANEN MATERI ING NGISOR IKI!

https://docs.google.com/presentation/d/1vyeDw-FsCjIpJwU2tE_Oaa_OqosurOZD/edit?usp=share_link&ouid=111380541280559709416&rtpof=true&sd=true

Author

Latest Post

Related Post