logo-sekolah-islam-shafta

CERITA RAKYAT

cerita rakyat

ASSALAMUALLAIKUM…

Sugeng Injing bocah-bocah kelas 7,Piye kabare  Alhamdulillah apik yaaa…

Dina iki materi sing arep dak wulangange yaiku ngenani  “CARITA RAKYAT ”.

Kanggo miwiti pasinaunan dina iki ayo padha dedungan supaya ilmu ing dina iki bisa nduweni manfaat kanggo kita sedaya, lan muga-muga kowe kabeh bisa mangerti . Aminnn

Bismillah…

CERITA RAKYAT

Cerita rakyat yaiku crita sing misuwur lan tansah ngrembaka ana ing tengah e masyarakat ingkang dicritakake kanthi awujud lisan dan tulisan. Cerita rakyat asale seko kabudayan lan adat istiadat ono sing sawijine daerah. Indonesia akeh duwek cerita rakyat amargo Indonesia duwe suku lan kabudayaan sing werno-werno.

Pembahasan

Indonesia duwe akeh cerita rakyat. Cerita rakyat diceritakke kanti turun temurun seko jaman mbiyen tekan sak iki. Biasane cerita rakyat kebak pitutur lan ajaran sing becik. Contone cerita rakyat sing misuwur lan ngrembaka ono ing tanah Jawa yaiku Legenda Roro Jonggrang. Pelajaran sing iso kapethik saka cerita roro Jonggrang yaiku, dadi uwong ojo seneng mekso marang liyan lan dadi uwong kudu iso nepati janji.

Ciri-ciri Cerita Rakyat

  1. Sifate tradisional. Cerita rakyat asale saka kabudayan lan legenda ono ing sawijine dhaerah. Amergo kuwi cerita rakyat kebak unsur-unsur tradisional dan adat-istiadat ono ing sak wijining daerah.
  2. Kebak Pitutur Luhur. Cerita rakyat kebab pitutur lan ajaran sing luhur. Tujuane kanggo pepelinge marang wong ben dadi wong sing tansah eling lan waspodo.
  3. Lisan dan tulisan. Cerita rakyat pancen biasane dituturake turun temurun lan kanti lisan. Sebab cerita rakyat ora ono sing ngerti sopo pengarange. Anangin sakpirangan uwong sing pinter nulis banjur nulis cerita rakyat kanti awujud tulisan.

Kanggo luweh mangerteni materi kasebut, COBA WACANEN MATERI ING NGISOR IKI!

 

https://drive.google.com/file/d/1CHJTdA0s12lNbPIdXl9a5Meqhgg9pjBI/view?usp=share_link

Author

Latest Post

Related Post