Blog

Category: Bahasa Daerah – Kelas 7

Pengertian tembang kreasi anyar
TEMBANG KREASI ANYAR
pangertian teks tokoh profil
TEKS TOKOH PROFIL
Basa Ngoko Lan Basa Krama
BASA NGOKO LAN BASA KRAMA