logo-sekolah-islam-shafta

JENISE-JENISE AKSARA “AKSARA REKAN” Part 2

aksara rekan yaiku aksara sing kanggo jangkepi hurup aksara jawa

ASSALAMUALLAIKUM…

Sugeng Injing bocah-bocah kelas 11 ,….

Piye kabare…, Alhamdulillah apik yaaa…

Dina iki materi sing arep dak wulanganke yaiku ngenani  ” AKSARA ( Aksara Rekan)”.

Kanggo miwiti pasinaunan dina iki ayo padha dedungan supaya ilmu ing dina iki bisa nduweni manfaat kanggo kita sedaya, lan muga-muga kowe kabeh bisa mangerti materi kasebut . Aminnn

Bismillah…

JENIS-JENISE AKSARA

Aksara kabagi dadi 5:

  1. Aksara jawa
  2. Aksara angka
  3. Aksara swara
  4. Aksara murda
  5. Aksara rekan

Cacah (Jumlah Aksara Rekan)

Aksara rekan cacahe ana lima, wujude yaiku kha, dza, fa/va, za dan gha.

Aksara rekan jumlahnya ada lima yaitu:

  1. kha,
  2. dza,
  3. fa/va,
  4. za
  5. gha

Aksara rekan yaiku aksara kanggo nulis tembung kang asale saka basa manca, khususe basa Arab.

Aksara Rekan.

Aksara Pasangan Rekan

Aksara Rekan.

 

Kanggo luweh mangerteni materi ” aksara Rekan “. COBA WACANEN LAN KLIK MATERI IKI

https://drive.google.com/file/d/133FthZrCvjdN5UXvVtzKiI-i1Q7vuZvC/view?usp=drive_link

 

MATUR NUWUN….

 

 

Author

Latest Post

Related Post