DRAMA

ASSALAMUALLAIKUM…

Sugeng Injing bocah-bocah kelas 9 ,….

Piye kabare…, Alhamdulillah apik yaaa…

Dina iki materi sing arep dak wulanganke yaiku ngenani  ” DRAMA”.

Kanggo miwiti pasinaunan dina iki ayo padha dedungan supaya ilmu ing dina iki bisa nduweni manfaat kanggo kita sedaya, lan muga-muga kowe kabeh bisa mangerti materi kasebut . Aminnn

Bismillah…

DRAMA

Drama iku nduweni teges cerios/kisah ingkang ngelibataken konflik utawa emosi lan didamel khusus namung kangge pertunjukan teater. Cerios ingkang didamel saged ngisahake kedadean nang alam ndunyo kelawan nyoto utowo rekodoyo.

Ing sakjroning drama iku miduweni unsur-unsur ingkang kalebat saking paraga, setting, alur, lan dialog. Ing unsur paraga dewe kadiri saking paraga utama, paraga pembantu, lan paraga figuran.

Jenis-jenis drama basa jawa

  • Drama tragedi, Drama tragedi yaiku drama kang isine kadadeyan sing nrenyuhake ati (sedhih).
  • Drana komedi, Drama komedi yaiku drama kang medharake lakon sing lucu.
  • Drama Tragekomedi, merupakan jenis drama yang dipadukan antara kisah drama tragedi dan komedi.
  • Drama Opera, merupakan drama yang dialognya disajikan dengan cara dinyanyikan dan diiringi musik.
  • Melodrama, merupakan jenis drama yang dialog dalam dramanya diucapkan dengan diiringi musik.

Pamilahe pacelathon ing pentas dramayaiku

  • Dialog : pacelathon antara rong paraga/ luwih
  • Monolog : pacelathon dhewean
  • Prolog : pacelathon sing ditindakake ana ing wiwitan pentas drama
  • Epilog : pacelathon sing ditindakake ana ing pungkasan pentas drama

Manut etimologi ( asal usul wujud tembung ) tembung drama asal saka basa yunani kuno dram kang ategese gerak . Tontonan drama pancen ngunggulake pachelaton dialog lan gerak gerike akting pemain utowo uwong sng main ake drama . Pacelathon lan gerak gerik mau mragakake cerita.

 

KANGGO MANGERTENI MATERI ” DRAMA” WACANEN MATERI ING NGISOR IKI KANTHI PATHITHIS!

https://docs.google.com/presentation/d/1YLm_kzVf9B1IcQA69TtONLtbKKJX0W6Z/edit?usp=share_link&ouid=111380541280559709416&rtpof=true&sd=true

Author

Latest Post

Related Post