logo-sekolah-islam-shafta

AKSARA JAWA

aksara jawa

ASSALAMUALLAIKUM…

Sugeng Injing bocah-bocah kelas 7,….

Piye kabare…, Alhamdulillah apik yaaa…

Dina iki materi sing arep dak wulanganke yaiku ngenani  ” AKSARA JAWA”.

Kanggo miwiti pasinaunan dina iki ayo padha dedungan supaya ilmu ing dina iki bisa nduweni manfaat kanggo kita sedaya, lan muga-muga kowe kabeh bisa mangerti materi kasebut . Aminnn

Bismillah…

AKSARA JAWA

Aksara Jawa yaiku tulisan jawa seng asal mulane soko huruf pallawa zaman kerajaan mbiyen.Aksara jawa iki onlo rong puluh hurufe yaiku :ha, na,ca,ra ,ka,da,ta,sa,wa,la,pa,dha,ja,ya ,nya,ma,ga,ba,tha,nga.Huruf aksara jawa iki dhuweni sandhangan lan pasangan. Pasangan iki contohe wulu,suku,taling,pepet,taling tarung,layar,wignyan,cecek,pangkon,pedpengkal,cakra,cakra karet
Sandhangan iki fungsine supaya huruf aksara jawa mau ben iso jelas,lan macane gampang.Sak liyane aksara jawa ono maneh seng koyok aksara jawa yaiku angka jawa,lan aksara murda.

Supaya luweh mangerteni materi kasebut. WACANEN MATERI IKU :

https://docs.google.com/presentation/d/1q6fUXyqoUU6EGICrdx1V0jGEmlDCxRWr/edit?usp=drive_link&ouid=111380541280559709416&rtpof=true&sd=true

Author

Latest Post

Related Post