logo-sekolah-islam-shafta

PAGELARAN KETOPRAK

ketoprak

ASSALAMUALLAIKUM…

Sugeng Injing bocah-bocah kelas 12, ,….

Piye kabare…, Alhamdulillah apik yaaa…

Dina iki materi sing arep dak wulangange yaiku ngenani  “KETOPRAK”.

Kanggo miwiti pasinaunan dina iki ayo padha dedungan supaya ilmu ing dina iki bisa nduweni manfaat kanggo kita sedaya, lan muga-muga kowe kabeh bisa mangerti . Aminnn

Bismillah…

Ketoprak yaiku seni saka Jawa kang berisi sandiwara sing diselingi karo lagu-lagu Jawa lan musik gamelan

Pangerten Ing Bahasa Indonesia :

Ketoprak

Ketoprak adalah suatu seni pentas yang berasal dari Jawa yang berisi sandiwara yang diselingi dengan lagu-lagu Jawa dan musik gamelan (dalam bahasa Jawa disebut dengan Kethoprak).

Tema cerita dalam sebuah pertunjukan ketoprak biasanya diambil dari cerita legenda atau sejarah Jawa. Banyak pula diambil cerita dari luar negeri. Ketoprak berbeda dengan wayang orang sebab tema cerita ketoprak tidak diambil dari Ramayana dan Mahabharata.

Supaya luweh mangerteni. Coba wacanen materi ing ngisor iki!

 

https://www.youtube.com/watch?v=eNfv6gLmgJ4

 

Author

Latest Post

Related Post